banner

O projektu

Území tzv. “Ostrova” - ul. Na Herzánce - je jednou z prioritních oblastí rozvoje města Choceň. Nyní se prostor využívá především pro konání kulturních akcí (Food Festival, Vítání léta, Ostrofest,...). 

“Ostrov” by měl být příjemnějším a kvalitnějším místem nejen pro kulturní akce, ale i pro trávení volného času.

Jelikož město Choceň nemá s přípravou architektonické soutěže žádné zkušenosti, obrátilo se na zkušené organizátory. Pomohou hned na začátku specifikovat, co od soutěže očekávat, a zvolí vhodný typ. Organizátory na Projekt Ostrov jsou architekt Marek Sivák a krajinářská architektka Karla Kupilíková, kteří se dlouhodobě věnují přípravě a organizaci architektonických soutěží.

Co dál budou organizátoři soutěže dělat?

- připraví zadání, podmínky soutěže (vč. rozpočtu a harmonogramu) a soutěžní podklady
- sestaví soutěžní porotu
- zajistí vyhlášení soutěže potřebnými kanály
- budou koordinovat průběh soutěže, komunikovat s porotci a účastníky
- pomohou s přípravou výstavy a propagací soutěže
- budou asistovat při zadávání veřejné zakázky 

Všechny tyto kroky probíhají v úzké spolupráci s městským architektem a městem Choceň.
 

Projekt v čase

Červenec 2021
Nyní má město vybraného tzv. organizátora, který nás provede přípravnou první fází, která má za úkol nasbírat informace, podněty a názory o tom, co by na Ostrově mělo být a k čemu by mohl sloužit.

Září 2021
Občané budou mít možnost zapojit se do elektronické ankety a proběhne společné plánovací setkání v rámci Food Festivalu dne 28. září od 16:30 do 18:30 hodin.

Srpen - říjen 2021
Zástupci programátora budou také sbírat informace od zájmových spolků, příspěvkových organizací či sportovních nebo kulturních klubů.

Prosinec 2021
Všechny výstupy poté programátor vyhodnotí a představí veřejnosti, radním, zastupitelům a pracovníkům města.

Leden 2022
Závěr a doporučení bude sloužit jako zadání pro architektonickou soutěž, která by měla být vyhlášena začátkem roku 2022.

Květen 2022
Předpokládáme, že výsledky arch. soutěže bychom mohli vidět na jaře roku 2022.

O organizátorovi soutěže

Platformu pro veřejný prostor tvoří volně sdružení odborníci z oblasti sociologie, urbanismu, architektury a krajinářské tvorby, kteří spolupracují s dalšími specialisty. Jejich cílem je vycházet z porozumění potřeb zadavatele, lokálních aktérů i místa samotného. Navrhují a realizují optimální mezioborová řešení v oblasti plánování a rozvoje měst, revitalizace veřejných prostranství a spolupráce s veřejností.

Máte zájem se zapojit?
Spojte se s námi

Napište nám