banner

Architektonická soutěž

Předmětem soutěže je zpracování celkového urbanistického, architektonického a krajinářského návrhu řešení území tzv. Ostrova v centru města Chocně.

Soutěži předcházela rozsáhlá příprava ze strany města a odborníků z Platformy pro veřejný prostor. Město se dlouhodobě snaží, společně s partnery z řad místních občanů, spolků a dalších organizací, vdechnout Ostrovu nový život, zapojit do tématu veřejnost a prohloubit její zájem o budoucnost místa.

Výsledkem všech těchto kroků je samotné soutěžní zadání, které vychází z participativního plánování s místní veřejností.

 

Soutěž byla vypsaná jako projektová, užší, jednofázová.

K účasti v architektonické soutěži byly vyzvány tři ateliéry:

Ateliery mohou své návrhy předkládat do 11. května. Následovat bude hodnocení odbornou porotou, spojené s osobní prezentací autorů návrhů. Výsledky budou známy v červnu.

Závislými členy soutěžní poroty bude místostarosta Jiří Pírko, starosta Jan Ropek a architekt města Štěpán Vacík. Nezávislými členy poroty budou architekti David Tichý a Ondřej Teplý a krajinářská architektka Lucie Radilová. K soutěži jsou též přizváni odborní znalci z různých oblastí.

Na vyhlášení výsledků architektonické soutěže bude navazovat také výstava všech soutěžních návrhů v Chocni. Na podzim je rovněž plánováno další veřejné projednání, kdy se město s občany sejde nad vybraným řešením obnovy Ostrova.

Kontakty

Napište nám

info@projektostrov.cz

Napište nám

info@projektostrov.cz

Máte zájem se zapojit?
Spojte se s námi

Napište nám